העברת מפעלים

החברה המובילה מתמחה בהעברת מפעלים, החברה מספקת פתרונות הובלה כוללים במטרה ולאפשר מעבר מהיר וחלק של המפעל.
העברת מפעל היא אתגר לוגיסטי סבוך המחייב תכנון מדויק ולוחות זמנים מפורטים, הסיבה לכך היא כלכלית, כל יום שבו המפעל עסוק בתהליך ההעברה פוגע בפעילותו התקינה ולמעשה בהכנסותיו.
העברת מפעל מחייבת את חברת ההובלות לשנע מכונות כבדות, ריהוט גדול ומורכב, מחשבים וציוד משרדי, חברת ההובלות חייבת להחזיק ברשותה רכבי הובלה מתאימים, צוות נהגים מוסמך ומרכז לוגיסטי מתקדם שיפקח על כל תהליך ההעברה.
העברת מפעלים מחייבת תשומת לב לתקנות הסביבתיות בהן מחויב לעמוד המפעל, תקנות עבודה עם חומרים מסוכנים וכד'.
העברה מוצלחת של מפעל יכולה להכריע את גורלו הכלכלי, העברה שאינה מתבצעת כנדרש יכולה אף להעיב על המשך פעילותו של המפעל.

החברה המובילה מתמחה בהעברת מפעלים, החברה מלווה את המפעל לכל אורך תקופת המעבר תוך תכנון פרטני וסנכרון הין כל המחלקות השונות. החברה המובילה כי הובלות הם אינן משחק.